Særlig indsamling

Særlig indsamling

Menighedsrådet har besluttet, at vi gerne vil indføre den tradition, at vi til vores årlige høst- og takkegudstjeneste i oktober, indsamler en ekstra gave til menighedens arbejde (i gamle dage kaldte man det en ”offersøndag”). Vi har mange udgifter i år, bl.a. fordi vi har flere ansatte end tidligere. Vi opfordrer derfor alle menighedens medlemmer til enten at give en ekstra gave til ved at bringe en kontant gave til indsamlingen ved gudstjenesten d. 7. oktober, eller ved i oktober måned at forhøje deres menighedsbidrag.