Samtykkeerklæringer

Samtykkeerklæringer

Med baggrund i persondataforordningen har vi udarbejdet to erklæringer, som vi beder menighedens medlemmer og alle, der har deres gang i Korskirken, om at udfylde og aflevere.

Erklæringerne er lavet af hensyn til menighedens adresseliste ”Nøglen”, videresendelse af udvalgte informationer til Baptistkirken i Danmark til brug for udsendelse af bladet ”Baptist”, billeder og video på sociale medier samt for- og efternavne i forbindelse med billeder/video på sociale medier.

Erklæringerne ligger i forhallen i kirken, hvor der også står en kasse, som man skal lægge de udfyldte erklæringer i.