Juli måneds gudstjenester

Juli måneds gudstjenester

Sædvanen tro holder vi fælles københavnske gudstjenester i juli måned, sådan at det går på skift mellem kirkerne. Gudstjenesterne er fordelt således:

5. juli kl. 10.30 Gudstjeneste i Lyngby Baptistkirke v/Rune Funch
12. juli kl. 10.30 Gudstjeneste i Korskirken v/Bodil Højbak Møller
19. juli kl. 10.30 Gudstjeneste i Korskirken v/Ole Jørgensen
26. juli kl. 11.00 Gudstjeneste i Købnerkirken, Amager