Onsdag med indhold er tilbage

Onsdag med indhold er tilbage

Programmet er fra kl. 18.30 til 20.00.
Onsdag d. 13. okt.: Ole Lundegaard giver en frisk førstehånds beretning fra Burundi og Rwanda.
Onsdag d. 3. nov.: Bibelen 2020 – Søren Holst, Ph.d. i teologi og en enestående formidler vil fortælle om arbejdet med at oversætte Bibelen til nudansk for læsere, der ikke kender bibelen i forvejen i foredraget ”Adam og Eva – og Patrick fra Herlev”.
Onsdag d. 17. nov.: Mediesundhed for børn og unge. Heidi Als Ringheim vil gøre os – foræl-dre, førere og børne/ungeledere klogere på de massive påvirkninger, som de digitale medier har på børns forestillinger om og forhold til seksualitet allerede i en tidlig alder.
Onsdag d. 1. dec.: Vi synger sammen fra Højskolesangbogen.