Ann-Britt Klarholt
Menighedsrådsmedlem
Jesper Møller Riis
Hjælpepræst, omsorgsansvarlig
Ole Jørgensen