Jeanette Noer
Bidragssekretær
Mogens Vang
Kontaktperson for fælleskabsgrupper
Kirsten Bøgsted