Kirsten Bøgsted
Bidragssekretær
Mogens Vang
Kredsfører
Amalie Søegaard