Kirsten Bøgsted
Eventyrkorets formand
Jeanette Noer
Kredsfører
Jacob Pihl