Ole Jørgensen
Hjælpepræst
Bjarne Willer
Assisterende præst
Bodil Højbak Møller