Sine Suhr Kjærgaard
Kredsfører
Jacob Pihl
Børnekapow
Annette Juel Nilsson