Prædikener on Lukasevangeliet

Prædikener on Lukasevangeliet

Lukasevangeliet er første del af evangelisten Lukas’ værk, hvoraf anden del er Apostlenes Gerninger. Tobindsværket menes at være nedskrevet ca. 100 e. Kr. og er i højere grad end de andre evangelier skrevet som et historisk værk.