Onsdag med Indhold d. 3. maj kl. 18.30: Besøg af direktør i Herlev kommune, Arne Eggert

Onsdag med Indhold d. 3. maj kl. 18.30: Besøg af direktør i Herlev kommune, Arne Eggert

Arrangementet blev desværre aflyst pga. sygdom. Det vil blive gennemført på et senere tidspunkt.

Arne Eggert har ansvar for velfærdsområderne: Dagtilbud og Skole, Børn og Unge og Familier, samt Sundhed og Voksne i Herlev kommune.

Han giver os et indblik i de særlige sociale udfordringer, som kommunen står overfor.