Fællesskaber

Fællesskaber


Vores store kirkefællesskab består af mange mindre fællesskaber, ud fra interesser og alder.

Fællesspisning

Fællesspisning

Fra august og til begyndelsen af december, samt fra januar til maj er der fællesspisning i kirken onsdag kl. 17.30-18.30, så spejderne kan nå at være klar. Alle spejdere, deres forældre samt alle andre er meget velkomne til at deltage. Man kan tilmelde sig spisningen på menighedens Facebookside, hvor det skal ske senest senest kl. 22.00 søndagen inden. Et måltid mad koster 30 kr. for voksne og 20 kr. for børn. Ca. hver 14 dag er der efter spisningen et program, der kan være et foredrag om et aktuelt emne, undervisning i Bibelen, en sang- og musikaften, en kort gudstjeneste eller andet. Se kalenderen

Børn og familier

Menigheden lægger vægt på, at det skal være rart og meningsfuldt for børn og familier at komme i kirken.

Opdag troen sammen med børnene

-et undervisningsmateriel til brug i hjemmene

Læs mere om, hvordan det kan bruges hér: Opdag troen med børnene
Nr. 1 af undervisningsmaterielet kan hentes hér: “Opdag troen med børnene 1”

BørneKAPOW

BørneKAPOW er vores program for børn, der finder sted i samme tidsrum som gudstjenesten (søndag kl. 10.30). Vi holder børnekapow ca. hver 2. søndag. Se i kalenderen. Her synger vi, leger, lytter til en fortælling fra Bibelen – og som regel medvirker dukken Nicolaj. Også på søndage, hvor der ikke er Børnekapow, er der altid noget for børnene at tage sig til enten i legerummet eller i et andet lokale i kirken.

Legerum i kirken

I kirken er der et legerum hvorfra man kan se ind i kirkerummet. Her kan børn kan lege under gudstjenesten og mødre kan amme deres børn, mens de lytter til gudstjenesten over højtaleren.

K-klasse

Når man begynder i 7. klasse bliver man inviteret til at være med i et to-årigt forløb, vi kalder K-klasse (Kristendomsklasse). Det svarer til Folkekirkens konfirmationsforberedelse, men er tilrettelagt som et forløb over to år, hvor man mødes et døgn ca. 6-7 gange om året. Her taler vi om tro og liv, og tager på ture og events sammen.

Familiespejd

Hver lørdag i ulige uger er der mulighed for at mødes med andre familier med børn, der er under den normale spejderalder (0. klasse). Vi mødes i Hareskoven, hvor vi leger i naturen, leger, laver snobrød mm.

Kontakt: Kredsfører Amalie Søgaard – se menupunktet “Kontakt”.
Spejdermøder i Korskirken hver onsdag kl. 18.30-20.00.
Familiespejd lørdage i ulige uger.

Spejdere

Spejderne i Korskirken

  • sjovt
  • du blir’ glad for naturen
  • synger og leger
  • sover ude i snestorm
  • bader i skovsøer
  • får masser af nye kammerater
  • lærer Gud at kende

Herlev kreds er en del af Danske Baptisters Spejderkorps. Det er det mindste af de 4 store spejderkorps i Danmark. Til gengæld er Herlev kreds en af de største spejderkredse i kommunen.

For de unge

LYT

LYT er en ungdomsgruppe for unge i alderen 16-26 år, hvor vi mødes hver anden uge. I LYT ønsker vi at styrke fællesskabet med hinanden og troen. Vi udfordrer og støtter hinanden, når det kommer til tro og andre ting, der fylder i hverdagen. Vi snakker både om de store og små ting og det ville være mega fedt, hvis du har lyst til at være med! Om du er troende eller ej, så er du meget velkommen.

Netværksgrupper

Netværksgrupper

Vi har netværksgrupper, som er mindre grupper med typisk 8-12 medlemmer, hvor man mødes en gang om måneden for at dele liv med hinanden. Her taler vi om, hvad troen betyder for vores daglige liv, hvilke spørgsmål vi bakser med og udfordringer vi står overfor. Hvis du gerne vil være med i en netværksgruppe, kontakt Kirsten Bøgsted /Se menupunktet “Kontakt”

Samtaleoplæg

Samtaleoplæg

Til brug for samtaler i netværksgrupperne er udarbejdet et antal oplæg.
De kan hentes hér.

Mest for kvinder

Café Gloria

Café Gloria er et initiativ mellem kvinder i Lyngby Baptistkirke og Korskirken. Alle kvinder fra København og Sjælland er meget velkomne til at deltage i de afvekslende arrangementer.

Der afholdes 2-3 årlige arrangementer på skift i forskellige kirker – eller andre steder alt efter hvad programudvalgene finder på. Over en hyggelig brunch er der mulighed for at drøfte løst og fast, ”netværke” og få inspiration fra de forskellige indlæg. Kom og vær med til et par hyggelige timer i en afslappet og uforpligtende atmosfære.

Adresser:
Lyngby Baptistkirke: Odinsvej 1, 2820 Lyngby
Korskirken: Herlev Hovedgade 42, 2730 Herlev

Kontaktpersoner:
Anny Schou, Herlev: tlf. 26 80 61 21, ape@schou.mail.dk
Bodil Krabbe, Lyngby: tlf. 39 69 33 85/21 64 21 84 

Seniorer

Frokostklubben

Et tilbud om et par hyggelige og fornøjelige timer midt på dagen finder man i Frokostklubben, der mødes den anden mandag i måneden fra kl. 12.00 – 14.00. Vi medbringer vores egen madpakke og efter en kop kaffe eller te følger et underholdende og vedkommende program – tit ledsaget af musik og billeder. I maj måned arrangeres en bustur til et sted på Sjælland, og ved juletid holdes julefrokost.

Kontakt Kirsten Bjævertoft  – se menupunktet “Kontakt”.

TOFI-gruppen

ToFi-gruppen (som står for Tro og Flid i To og Fyrre) mødes første torsdag i måneden kl. 13.00 – 15.00 og denne gruppe er et socialt arbejdsfællesskab, hvor alle er velkomne.

Se yderligere under punktet “Ræk ud til andre”.

Sang & Musik

Sang og musik sætter et særligt præg på fællesskabet. Vi synger meget, når vi er sammen. I gudstjenesten synges både gamle og nye salmer, kristne børnesange, moderne lovsange og meditationssange. Korskirkens vokalgruppe medvirker ved gudstjenesten ca. en gang om måneden.

Eventyrkoret

Eventyrkoret – et gospel- og folkekor fra Herlev. Vi synger gospel, viser, salmer, pop, swing og danske sange. Koret er for alle, som kan lide at synge. Koret øver normalt torsdag aften kl. 19.00-21.30 i Korskirken, og synger lejlighedsvis ved gudstjenester.
Bemærk: I øjeblikket er koret uden korleder og holder derfor ikke korøvelser.
Læs mere: www.eventyrkoret.dk. Hjemmesiden bliver  desværre ikke opdateret i øjeblikket.
Kontakt: Formand Jeanette Noer,  50 71 21 47, jeanette.noer71@gmail.com

Ræk ud til andre

Hjælp til verdens fattigste

Korskirken støtter en række projekter i det Centralafrikanske land, Burundi. Med centrum i byen Musema støtter vi forskellige projekter, som fx alfabetiseringskurser, køkkenhaveprojekter, spar/låne grupper (mikrofinans), menighedsplantning mm. Henvend dig og hør hvordan du kan være med til at støtte arbejdet. Du kan løbende her på hjemmesiden følge med i, hvordan det går med der forskellige projekter.

Baptistkirken i Danmark har siden 1928 støttet udviklingsarbejde i Burundi og Rwanda.

ToFi-gruppen

ToFi-gruppen (som står for Tro og Flid i To og Fyrre) mødes første torsdag i måneden kl. 13.00 – 15.00 og denne gruppe er et socialt arbejdsfællesskab, hvor alle er velkomne.

Gruppen har tre formål:

  1. At producere ting til vores julemarked i november, hvor overskuddet bruges til at støtte forskellige projekter i Rwanda, Burundi og Letland.
  2. At forberede pausekaffebord for Eventyrkoret, som øver samme aften, samt stå for servering ved deres koncerter.
  3. At stå til rådighed for en samtale, og en kop kaffe/te med brød/kage til, for enhver som kommer forbi.

Kontaktpersoner: Lis Bendt, Anny Schou og Rita Jensen

Grøn kirke

Korskirken er i proces for at blive certificeret som “Grøn Kirke