Fællesskaber

Fællesskaber


Vores store kirkefællesskab består af mange mindre fællesskaber, ud fra interesser og alder.

Fællesspisning

Fællesspisning

Fra august og til begyndelsen af december, samt fra januar til begyndelsen af juni er der fællesspisning i kirken onsdag kl. 17.30-18.30. Alle er meget velkomne. Man kan tilmelde sig spisningen på menighedens Facebookside. Det skal ske senest kl. 22.00 søndagen inden. Et måltid mad koster 35 kr. for voksne og 25 kr. for børn. Ca. hver 14. dag er der efter spisningen et program – det kan være et foredrag om et aktuelt emne, undervisning i Bibelen, en sang- og musikaften, en kort gudstjeneste eller andet. Se kalenderen.

Børn og familier

Menigheden lægger vægt på, at det skal være rart og meningsfuldt for børn og familier at komme i kirken.

Opdag troen sammen med børnene

-et undervisningsmateriel til brug i hjemmene

Læs mere om, hvordan det kan bruges hér: Opdag troen med børnene
Nr. 1 af undervisningsmaterielet kan hentes hér: “Opdag troen med børnene 1”

BørneKirke

BørneKirke er vores program for børn, der finder sted i samme tidsrum som gudstjenesten (søndag kl. 10.30). Vi holder BørneKirke ca. 1 gang om måneden. Se i kalenderen. Her synger vi, leger, lytter til en fortælling fra Bibelen. Også på søndage, hvor der ikke er BørneKirke, er der altid noget for børnene at tage sig til enten i legerummet eller i et andet lokale i kirken.

Legerum i kirken

I kirken er der et legerum hvorfra man kan se ind i kirkerummet. Her kan børn kan lege under gudstjenesten og mødre kan amme deres børn, mens de lytter til gudstjenesten over højttalerne.

K-klasse

Når man begynder i 7. klasse bliver man inviteret til at være med i et to-årigt forløb, vi kalder K-klasse (Kristendomsklasse). Det svarer til Folkekirkens konfirmationsforberedelse, men er tilrettelagt som et forløb over to år, hvor man mødes et døgn ca. 6-7 gange om året. Her taler vi om tro og liv, og tager på ture og events sammen.

Familiespejd

Hver lørdag i ulige uger er der mulighed for at mødes med andre familier med børn, der er under den normale spejderalder (3-6 år). Vi mødes i Hareskoven, hvor vi leger i naturen, laver snobrød og meget andet.

Kontakt: Kredsfører Amalie Søegaard – se menupunktet “Kontakt”.
Spejdermøder i Korskirken hver onsdag kl. 18.30-20.00.
Familiespejd lørdage i ulige uger.

Spejdere

Spejderne i Korskirken

  • Vi har det sjovt
  • Du blir’ glad for naturen
  • Vi synger og leger
  • Vi sover ude i snestorm
  • Vi bader i skovsøer
  • Vi får masser af nye kammerater
  • Vi lærer Gud at kende

Herlev kreds er en del af Danske Baptisters Spejderkorps. Det er det mindste af de 4 store spejderkorps i Danmark. Til gengæld er Herlev kreds en af de største spejderkredse i kommunen.

For de unge

LYT

LYT er en ungdomsgruppe for unge i alderen 16-26 år, hvor vi mødes hver anden uge. I LYT ønsker vi at styrke fællesskabet med hinanden og troen. Vi udfordrer og støtter hinanden, når det kommer til tro og andre ting, der fylder i hverdagen. Vi snakker både om de store og små ting og det ville være mega fedt, hvis du har lyst til at være med! Om du er troende eller ej, så er du meget velkommen.

Netværksgrupper

Netværksgrupper

Vi har netværksgrupper, som er mindre grupper med typisk 8-12 medlemmer, hvor man mødes en gang om måneden for at dele liv med hinanden. Her taler vi om, hvad troen betyder for vores daglige liv, hvilke spørgsmål vi bakser med og udfordringer vi står overfor. Hvis du gerne vil være med i en netværksgruppe, kontakt præsterne /Se menupunktet “Kontakt”

Samtaleoplæg

Samtaleoplæg

Til brug for samtaler i netværksgrupperne er udarbejdet et antal oplæg.
De kan hentes hér.

Mest for kvinder

Café Gloria

Café Gloria er et initiativ mellem kvinder i Lyngby Baptistkirke og Korskirken. Alle kvinder fra København og Sjælland er meget velkomne til at deltage i de afvekslende arrangementer.

Der afholdes 2-3 årlige arrangementer på skift i forskellige kirker – eller andre steder alt efter hvad programudvalgene finder på. Over en hyggelig brunch er der mulighed for at drøfte løst og fast, ”netværke” og få inspiration fra de forskellige indlæg. Kom og vær med til et par hyggelige timer i en afslappet og uforpligtende atmosfære.

Adresser:
Lyngby Baptistkirke: Odinsvej 1, 2820 Lyngby
Korskirken: Herlev Hovedgade 42, 2730 Herlev

Kontaktpersoner:
Ann-Britt Klarholt, Herlev:  tlf. 21 48 19 06, ann-britt@klarholt.dk
Bodil Krabbe, Lyngby: tlf. 39 69 33 85/21 64 21 84, krabbebodil@gmail.com

Se indbydelsen til næste møde d. 20. januar 2024 i Lyngby her.

Baptistkvindernes Internationale Bededag

Tirsdag den 7. november 2023 fra kl. 14-16 afholdes der “Bededag for kvinder” i Roskilde Baptistmenighed, Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Hanne Wilki er hovedtaler og vi skal synge, bede, drikke kaffe/ te og have et godt fællesskab.

Giv gerne tilbagemelding til Anne Elleby, hvis du deltager. Hun har tlf. 2046 2256 eller mail anneellebys@gmail.com.

Find bededagsmaterialet på www.baptistkvinder.dk her eller som pdf her.

Seniorer

SeniorKAPOW

SeniorKAPOW er et mødested for menighedens medlemmer og venner 60+.
Vi mødes den første mandag i måneden fra 12.00 til 14.00, og har virkelig lyst til det.
Emnerne inspirerer os til at snakke sammen, og det er et sted, hvor du begejstres af et emne eller en ide og i KAPOW så sker der noget.

Vi spiser dejligt smørrebrød sammen og oplever et fællesskab i en aktiv menighed.
Man kan melde sig som deltager i SeniorKAPOW via Facebook eller på en liste i kirkens foyer.

Tilmelding skal ske senest torsdag kl. 12 inden mødet.

For de aktuelle emner, se i kalenderen.
Kontakt Ebbe Holm – se menupunktet “Kontakt”.

Sang & Musik

Sang og musik sætter et særligt præg på fællesskabet. Vi synger meget, når vi er sammen. I gudstjenesten synges både gamle og nye salmer, kristne børnesange, moderne lovsange og meditationssange.

Korskirkens vokalgruppe medvirker ved gudstjenesten ca. en gang om måneden.

Eventyrkoret

Eventyrkoret øver torsdag kl. 19.00-21.30 (under Aftenskolen i Eventyrkvarteret) med korleder, Sune Kaat.

Det primære formål er at SYNGE – vi skal lige så stille og roligt få gang i de rustne røster og bygge et kor op af – forhåbentlig mange – “gamle eventyrsangere”, men også gerne nye kræfter. I denne sæson skal vi med andre ord starte på en frisk, se hinanden an og nyde glæden ved at synge sammen i et kor. Alle er velkomne til at komme og dele vores sangglæde!

Se en flyer med yderligere oplysninger om tilmelding og pris her.

Ræk ud til andre

Hjælp til verdens fattigste

Korskirken støtter en række projekter i det Centralafrikanske land, Burundi. Med centrum i byen Musema støtter vi forskellige projekter, som fx alfabetiseringskurser, køkkenhaveprojekter, spar/låne grupper (mikrofinans), menighedsplantning mm. Henvend dig og hør hvordan du kan være med til at støtte arbejdet. Du kan løbende her på hjemmesiden følge med i, hvordan det går med der forskellige projekter.

Baptistkirken i Danmark har siden 1928 støttet udviklingsarbejde i Burundi og Rwanda.

Grøn kirke

Korskirken er officielt certificeret som “Grøn Kirke” for at gøre en ekstra indsats for miljøet.

Som Grøn Kirke ønsker vi at vise taknemmelighed, respekt og omsorg for skaberværket, som er Guds kunstværk! Vi er som mennesker en del af det skaberværk, men vi er også Guds medarbejdere og skaberværkets forvaltere. Klima- og miljøkrisen rammer vores fattige næste ude i verden, men også de kommende generationer. Vores adfærd har konsekvenser, og det kalder til en refleksion over, hvordan vi handler. Vi må sørge for at passe ordentlig på skaberværket, så det står endnu for de kommende generationer.
Se mere på Grøn Kirke