Velkommen til gudstjeneste

Velkommen til gudstjeneste

Korskirken er en kirke, hvor mange er engageret i menighedens forskellige arbejde, og det præger også gudstjenesten. Der vil ofte være en, der leder gudstjenesten, en anden, der læser en tekst fra Bibelen og beder en bøn, præsten – eller en anden – holder en prædiken i et dagligdags sprog, og andre leder musikken og sangen. Menigheden er god til at synge med på både gode gamle salmer, moderne salmer og rytmiske lovsange.
Prædikerne er ofte over et aktuelt eller et eksistentielt tema.

Nadveren, eller altergangen, som det hedder i Folkekirken, fejrer vi normalt mindst en gang om måneden, og vi bruger almindeligt brød, som brækkes i stykker og rækkes rundt til alle. Det samme gælder vinen, som dog hos os er alkoholfri saft, for at alle, børn såvel som alkoholikere, kan være med.

Ved en gudstjeneste i Korskirken vil du møde folk i alle aldre. Gudstjenesten varer som regel en times tid, og bagefter er der altid mulighed for at få en kop kaffe og en snak.