Bjarne Willer
Menighedsrådsformand
Jesper Møller Riis
Hjælpepræst
Ole Jørgensen