Bjarne Willer
Menighedsrådsformand
Ann-Britt Klarholt
Hjælpepræst, omsorgsansvarlig
Ole Jørgensen