Bjarne Willer
Menighedsrådsformand
Jesper Møller Riis
Hjælpepræst, omsorgsansvarlig
Ole Jørgensen