BØN FOR KRISTNE SOM UNDERTRYKKES FOR DERES TRO

BØN FOR KRISTNE SOM UNDERTRYKKES FOR DERES TRO

Vor fader, du som er i himlene
Tak, at vi må komme til dig som vores far

Helliget blive dit navn
Må dit navn blive herliggjort gennem vore liv, vore lidelser og vores død – for Kristi skyld

Komme dit rige
Må denne verdensorden forsvinde og dit rige komme

Ske din vilje som i himlen således også på jorden
Må du bygge din kirke gennem lidelse. Hjælp os til trofast at bekende dit navn, og lad dem som forfølger os vende om til dig

Giv os i dag vort daglige brød
Se til dine fængslede vidner, til deres familier derhjemme, til enkerne og til dem som forfølgelser har gjort faderløse. Mød du deres behov

Forlad os vor skyld som også vi forlader vore skyldnere
Tilgiv os, når vi har været skamfulde over dine vidner, og når vi har glemt dem. Tilgiv os, når vi har forrådt dig og led os tilbage til fællesskabet med dig. Hjælp os at vælge tilgivelsens vej over for dem, der har såret og skadet os

Led os ikke ind i fristelse
Fri os fra prøvelser vi ikke kan bære og giv os tålmodighed, så vi forbliver faste i troen

Fri os fra det onde
Fri os fra den onde, som altid omringer os og fra hans hjælpere

For dit er riget
Du vil oprette dit rige, og du vil dømme, når tiden er inde

Magten
Du hjælper os til at forblive faste i troen indtil døden

Og æren i al evighed
Og til sidst vil alle give dig æren og hvert knæ vil bøje sig og bekende, at Jesus Kristus er Herre

Maranatha
Kom, herre Jesus

Amen

Findes også her som plakat fra Evangelisk Alliance