SeniorKAPOW d. 6. februar: “Et liv før døden”

SeniorKAPOW d. 6. februar: “Et liv før døden”

Senior-KAPOWs næste møde holdes mandag d. 6. februar 2023 kl. 12.00 til 14.00 med “blød bagkant” til kl. 14.30.

“ET LIV FØR DØDEN”

Jule- og Nytårsdagene er overstået og 2022 er fortid. Derfor har mange sikkert gjort sig tanker om, hvad det nye år skal fyldes med.

På vores februarmøde får vi mulighed for sammen at gøre nogle overvejelser – også om der er noget vi skal nå inden næste jul og nytår.

Hospice- og Diakonipræst Charlotte Clante vil dele sine erfaringer om ældre og voksne menneskers tanker og beslutninger, når man stadig lever, men også må forudse, at livet har en ende. Charlotte Clante er en inspirerende personlighed, som vi alle vil have glæde af at lytte til. Både når man lader sig inspirere eller provokere.

Vi holder mødet indenfor den sædvanlige tidsramme, men har besluttet, at der vil være mulighed for at runde mødet af sammen med andre indtil kl. 14.30 –  vi kalder det et møde med “blød bagkant”.

Tilmelding skal ske på listen i kirkens foyer eller på opslaget på facebook.