Senior KAPOW d. 6. marts med temaet “Ondt i livet”

Senior KAPOW d. 6. marts med temaet “Ondt i livet”

På mødet d. 6. marts kl. 12.00 vil psykoterapeut Gertie Amby dele sine erfaringer med os:
“De fleste mennesker kommer ind imellem her i livet ud for ting, som er svære – det er i hvert fald vanskeligt helt at undgå, idet vi jo ikke lever i en perfekt verden overhovedet. Efter ønske vil jeg tage udgangspunkt i min egen vej ind i det psykoterapeutiske arbejde. Og når jeg taler om det at have ‘ondt i livet’ vil jeg tage udgangspunkt i tilknytningsteorien, som handler om, hvordan vi udvikler et henholdsvis trygt eller utrygt tilknytningsmønster inden for vores to første leveår. Samtidig vil jeg også komme ind på menneskelivets grundvilkår; såsom: Døden, friheden, aleneheden og meningsløsheden. Sluttelig vil jeg tale om konstruktive måder at forholde sig på, nar livet rammer en. Da det er meget store emner, bliver det bare en IiIIe ‘appetitvækker’.”

Indholdet i mødet vil foruden Gertie Ambys oplæg være små indslag, masser af forårssange, god frokost, spørgsmål og samtaler.

Prisen for at deltage er 50 kr. – husk tilmelding på listen i kirken eller opslaget på Facebook.