Senior KAPOW d. 6. november kl. 12.00: Benny Andersens univers og digtning

Senior KAPOW d. 6. november kl. 12.00: Benny Andersens univers og digtning


Vi får denne gang besøg af præst Raymond Jensen, der er stor kender af Benny Andersens digtning, som han vil give os et festligt indblik i.

Som sædvanlig er det af hensyn til spisning nødvendigt med tilmelding, som skal ske senest torsdag d. 2. november kl. 12.00 på sedlen i foyeren i kirken eller på det opslag, der står på kirkens facebookside.