Vigtigt! Affaldssortering i kirken

Vigtigt! Affaldssortering i kirken

Alle, der har deres gang i kirken – hvad enten det er til gudstjeneste, spejder, kor eller aftenskole – opfordres til at være med til, at kirkens affald bliver sorteret bedst muligt. Vi skal huske at smide affaldet i de rigtige bøtter!

  • Der må kun lægges PLAST i plastcontaineren.
  • Madrester må KUN lægges i mad/bio-container.
  • Pap skal klappes sammen, og ikke andet må lægges i papcontaineren, heller ikke kaffe-papkrus, som skal lægges i restaffald.

Respekter venligst det, som containerne er markeret med, ellers bliver de ikke tømt af renovationsmedarbejderne. Vi SKAL gøre det bedre og vi skal gøre os umage. Det er vores allesammens ansvar.