Menighed

Menighed

31. oktober 2021

Gudstjeneste og Børnekapow

Ole Lundegaard. Vokalgruppen medvirker. Markering af Ole Lundegaards 40 års jubilæum som præst ved kagebord efter gudstjenesten.
3. november 2021

Onsdag med indhold

Bibelen 2020 – Søren Holst, Ph.d. i teologi og en enestående formidler vil fortælle om arbejdet med at oversætte Bibelen til nudansk for læsere, der ikke kender bibelen i forvejen i foredraget ”Adam og Eva – og Patrick fra Herlev”.
17. november 2021

Onsdag med indhold

Mediesundhed for børn og unge. Heidi Als Ringheim vil gøre os – forældre, førere og børne/ungeledere klogere på de massive påvirkninger, som de digitale medier har på børns forestillinger om og forhold til seksualitet allerede i en tidlig alder.