Menighed

Menighed

15. marts 2020

Årsmøde

(efter gudstjeneste og frokost)
24. april 2021 – 25. april 2021

Menighedsweekend

Menighedsweekenden planlægges afholdt på Hvidekilde. Nærmere information følger.