Tidligere arrangementer

Tidligere arrangementer

22. marts 2023

Onsdag med Indhold: Vækkelse trods forfølgelse – den iranske kirkes vækst

Kenneth Kühn har været frikirkepræst i Danmark i 20 år. Siden 2016 har han ledt det europæiske netværk for ELAM Ministries, der tjener blandt iranere og afghanere. Han vil fortælle om de velsignelser og udfordringer, der er i arbejdet, og om muligheden for at tage imod denne vækst i vores eget land og kirker.
8. marts 2023

Onsdag med Indhold: Kvinde, kend din plads!

Bibelen såvel som historieskrivningen er skrevet af mænd for mænd. Igennem tusinde år er kvindens rolle beskrevet og defineret som en ”funktion”, hvis rolle bestod i at videreføre slægten, hjælpe eller underholde manden. Men rummer Bibelen ikke også en andendimension? Bodil Højbak Møller sætter fokus på nogle af Bibelens kvinder i Det Gamle Testamente, og ser på, om opfattelsen af det kvindelige er anderledes i Det Nye Testamente.
3. marts 2023

Natkirke

Fredag d. 3. marts kl. 20.00 holder vi natkirke i Korskirken. Der bliver en andagt, og derefter kan man gå frit mellem bønnestationerne – eller direkte hen til kagen og kaffen. Alle aldre er velkomne! Tilrettelæggelse: Steffen Højris Pedersen og Tina Segerberg.
22. februar 2023

Onsdag med Indhold: Askeonsdags meditationsgudstjeneste

Askeonsdag indleder den kristne fastetid, der varer frem til påske. Fastetiden betyder næppe for de fleste af os, at vi reelt faster – om end nogle bruger tiden til at afstå fra at drikke alkohol, spise slik og kage eller andet. Men som en tid, hvor vi samler vores tanker om det, der er væsentligt i tilværelsen, har fastetiden igen vundet betydning. Vi indleder fastetiden med en gudstjeneste denne onsdag aften
5. februar 2023 – 12. februar 2023

Scout College (spejderne)

Scout College – for gruppe- og tropsførere. Foregår i “44”.
8. februar 2023

Onsdag med Indhold: De store spørgsmåls aften

Er Gud et væsen? Hvordan er det med den der treenighed? Hvordan skal vi forstå det, at Jesusbåde er sand Gud og sandt menneske? Hvad rører sig i dine tanker om Gud, tro og liv ligenu? Vi tager en aften, hvor vi taler om lige præcis de spørgsmål, du har om Gud, tro, bibel, religion osv. Ole Lundegaard og Bodil Højbak Møller gør deres bedste for at perspektivere spørgsmålene.
6. februar 2023

Senior KAPOW: “Et liv før døden”

Hospice- og diakonipræst Charlotte Clante vil dele sine erfaringer om ældre og voksne menneskers tanker og beslutninger, når man stadig lever, men også må forudse, at livet har en ende. Charlotte Clante er en inspirerende personlighed, som vi alle vil have glæde af at lytte til. Både når man lader sig inspirere eller provokere. Vi holder mødet indenfor den sædvanlige tidsramme, men har besluttet, at der vil være mulighed for at runde mødet af sammen med andre indtil kl. 14.30…