Onsdag med indhold: “Aktiv dødshjælp og provokeret abort – set i aktuelt etisk perspektiv”