Spejdergudstjeneste. Bibeluddeling til de 12-årige