Prædikener on Første Korintherbrev

Prædikener on Første Korintherbrev

I Det Nye Testamente findes to breve af Paulus skrevet til menigheden i Korinth. Men som det fremgår af
Første Korintherbrev, er det ikke det første brev, Paulus skrev til menigheden. Han havde skrevet ét før, som
menigheden havde svaret på, og nu svarer Paulus så på spørgsmål, som de har stillet i deres svarbrev til ham.

Tro, håb og elsk!

Denne søndag prædikede jeg i Korskirken med udgangspunkt i det 4. kapitel i Baptistkirkens Lille katekismus. Kapitlet hedder ”Tro, håb og kærlighed”. Den bibelske tekst var Paulus´ første brev til korintherne, kap. 13, hvor Paulus netop slutter: ”Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre, men størst af dem er kærligheden.” Desuden var der input fra Tor Nørretranders´ bog, “Se frem”. Katekismussens første kapitel handlede om Guds rige, dette vigtige begreb som vi dog altid er nødt til at…