Prædikener on Matthæusevangeliet

Prædikener on Matthæusevangeliet

Matthæusevangeliet er placeret som det første i Det Nye Testamente, blandt andet fordi det indledes med Jesus’ slægtstavle. Man regner med, at det er nedskrevet mellem 80 og 90 e. Kr. til en jødekristen menighed. Matthæusevangeliet indeholder blandt andet fem store taler, som Jesus holder, heriblandt Bjergprædikenen.

5. påskelæsning – langfredag

Dagens læsning er fra Matthæusevangeliet kapitel 27, vers 1 til 56 Efter dagens oplæsning og bøn kan du høre Rune Funch spille og synge “Hil dig Frelser og Forsoner” Oplæsning ved Sandra Hentze Jørgensen

On-line video gudstjeneste Påskedag

“Kristus er opstanden!” – “Han er sandelig opstanden..” Medvirkende: Ole Lundegaard, Maria Lundegaard og Rune Funch Påskemorgen skete miraklet! Jesus var ikke i graven. Den tomme grav er et vigtigt symbol på Guds kraft! Men Jesus blev ikke ved graven. Han mødte sine disciple og Maria Magdalene samme dag eller i dagene efter. Det er også de gode påskenyheder til os: Jesus lever, og han vil møde os midt i vores liv, vores hverdag, hvor vi færdes!

Om at gå i Jesu fodspor

Denne prædiken handler om, hvad det vil sige at række ud til andre i kærlighed ud fra dagligdags eksempler. Kort sagt, at være Jesus discipel. Den er en del af en længere prædikeserie: “Hvad vil det sige at være kirke?”