Prædiken/gudstjeneste-arkiv

Prædiken/gudstjeneste-arkiv

Historien om David og Jonatans venskab

En børnetale, som både voksne og børn kan have glæde af at lytte til. David har en ven Jonatan, som redder ham, da Jonatans far prøver at slå ham ihjel. Lykkedes det mon? Jonatan har også en søster, som er forelsket i David. Bliver de mon kærester? David inviteres til en fed fest.Men er det en fælde? Lyt til en historie fra biblen fuld af svigt, kærlighed og list, men først og fremmest om et livslangt venskab

Men hvad skete der med den ældste søn?

En prædiken over lignelsen om “Den fortabte søn”. Men var den yngste søn nu også den eneste fortabte? I denne prædiken fokuseres på den ældste søn, og hvordan vi alle kan genkende træk fra ham hos os selv. Lyt, overvej og tænk efter. Så er der en god chance for at du bliver ret meget klogere på Gud og dig selv på kun 20 min. Det gjorde jeg i hvert fald, da jeg hørte Oles prædiken.

I tvivl? Helligånden vil vejlede os

Noget af et løfte, men også noget af en gåde. Hvordan skal vi vide, at noget er Helligåndens vejledning og ikke bare vore egne egoistiske tanker? Dette er den sidste prædiken i en række om Pinsen. Ole Lundegaard prædiker ud fra Johannes Evangeliet, kapitel 16, vers 12 til 15.

Jesus har aldrig befalet os at være fordømmende

Jesus har aldrig befalet os at være fordømmende, tværtimod. Men at gå ud og ikke alene fortælle, men også leve det ud, som han lært os – ja det er en udfordrende og samtidig velsignet opgave, som vi har brug for Helligåndens hjælp og kraft til. En inspirerende og udfordrende prædiken af Bodil over missionsbefalingen fra Matt. 28,16-20.

“Hvor er der længst kø,-i Matas?

Vi moderne danskere bruger væsentlig mere tid på vores ydre end vores indre. Tænk, hvis vi brugte lige så store ressourcer på at forkæle vores indre, som vores ydre. Tænk, hvis der var kø til kirkerne og ikke kun til Matas. Helligånden giver os en indre skønhedskur, som er langt vigtigere end alt andet. Ole Lundegård prædiker denne Pinse-søndag ud fra Paulus 2. brev til Korinth

Fejrer vi Jesu himmelfart for lidt?

I julen fejrer vi, at Gud blev inkarneret som menneske, men er det egentligt ikke også stort, at Jesus steg til himmels og tog sine erfaringerne med fra menneskelivet ind i den guddommelige treenighed?Bodil prædiker over Jesu himmelfart, som vi måske fejrer for lidt? Prædiketeksten er fra Lukas 24,50-53

Så er der afgang, opgaverne venter

Det er minutter før Jesus bliver arresteret. Han har lige spist det sidste måltid med sine disciple. De har fået den sidste manuduktion før den store eksamen. Jesus må forlade dem og nu skal de bringe budskabet om kærlighed ud i verden. Jesus beder for dem og for enheden med Gud. Det evige liv er at kende Gud og vide, hvad han ønsker af os.Vi er der nu, som hans udsendte, Guds hænder og fødder og hoveder i verden. Eddy…

Intet – hverken liv eller død, angst eller tvivl – kan rive os ud af Guds hånd

Jesus brugte ofte billedet at vi mennesker er får og Gud og Jesus selv er en hyrde. “Mine får hører min røst” siger Jesus i dag. Jesus´ stemme fortæller os først og fremmest, at vi er hans! Vi hører til ham. Intet – hverken liv eller død, angst eller tvivl – kan rive os ud af hans hånd. Dernæst fortæller billedet, at vi i Jesus har en stemme at følge i livet. Der er mange stemmer i verden, og mange…

Jeg helbreder de sår og svigt, som du forsøger at skjule

En tidlig morgen ved Genesarets sø finder et af de mest opløftende og nådige møder sted. Peter har svigtet Jesus på det groveste – men Jesus gør det klart for Peter og for enhver, at vores relation med ham ikke handler om vores præstationer eller mangel på samme, men at han ser bag om alt det og møder os med en kærlighed der overskygger alt. En prædiken over teksten i Johannesevangeliet kapitel 21, vers 15-19

Himlen starter ved fødderne

Maria Magdalene stod ved graven og græd. Hendes verden lå i smadder. Jesus var død, hendes håb, hendes liv. Og nu – påskemorgen – var hans legeme ikke længere i graven. Da hun tror sig helt forladt, lyder en stemme, der siger hendes navn, og hun opdager at Jesus er levende! Han er her! Det guddommelige nærvær er lige her og nu. Opstandelsestro er at se, at han lever og han er hos os, i os. Så tæt på som…

Marias lovsang er et forunderligt forbillede

Den unge jomfru Maria havde fået en besked fra englen, som hverken før eller siden er blevet givet i verdens historien. Men hun tager den til sig i tro og synger lovsang, mens hun venter (sig). Et forbillede til os om at lovsynge Gud med tak og pris – både for det der er sket og for det vi tror og håber på vil ske. Bodil prædiker ud fra Lukas kapitel 1, vers 46 til 56

“Penge er ikke alt”, -men det kommer an på, hvem man siger det til

Jesus er livets brød. Det er ham vi skal lytte til, søge til og og modtage kærlighed fra, da Jesus selv er kærlighed og gerne deler ud af det. Dagens tekst er fra Johannes 6,24-37. Der er ikke nogen egentlig nadverberetning i Johannesevangeliet, som hos de øvrige evangelister, men dagens tekst kan tolkes i retning af, at det tangerer til en nadvertekst, da Jesus forklarer dem, hvem han er.

Men hvad er sandhed i en verden, som er fuld af beskyldninger om Fake News, løgne og modløgne?

En prædiken over Johannes Evangeliet kap 8.Der lægges ikke fingre imellem i denne bibeltekst om løgn og bedrag, hvor djævlen kaldes “far til løgnen”. Men hvad er sandhed i en verden, som er fuld af beskyldninger om Fake News, løgne og modløgne? I krig er det første offer sandheden, og det ser vi desværre til fulde i verden i dag. Hvordan skelner vi sandheden fra andres løgne og vores eget selvbedrag. Ole taler om både sandheden med lille “s” og…

At tro er ikke at være sikker, men at læne sig ind i troen – som er: Jesus Kristus

Prædiken over Markusevangeliet kap. 9 vers 14-29 om den desperate far med den dæmonbesatte dreng.Hvad vil det sige at tro? En far var desperat. Hans søn var plaget af symptomer, vi i dag tolker som epilepsi, men som dengang blev forstået som dæmonbesættelse. Det er egentlig ikke så vigtigt. Det vigtige er, at Jesus helbreder drengen, og at han kommer en far – der knapt kunne mønstre nogen tro – i møde. I forhold til Gud går det ikke så…

Kun sandheden sætter fri!

En samaritansk kvinde med en blakket historie møder Jesus. Kvinden opdager, at Jesus ved alt om hende, men i stedet for at blive flov, bliver hun fri – for sandheden sætter fri! Sommetider bedrager vi os selv og skjuler os bag løgne, og sandheden kan til at begynde med være ubekvem. Men kun sandheden sætter fri!

“Jesus er opstanden” – budskabet vi har sværest ved at forstå, men mest brug for

Vi plejer at se den åbne grav, som symbolet på Jesu opstandelse. Men Jesu opstandelse er ikke noget tomt, men noget spillevende. “Ja, jeg tror på korsets gåde”, lyder det i en påskesalme. I dag skal vi høre om denne gåde, som er så svær at forstå, men som vi har så inderligt brug for. Følg med i ikonet nedenunder, som prædikanten henviser til.

Gud vil støde onde herskere fra tronen, og der er nok af kandidater

Tyranner hersker over fattige. Det gjorde de for 2.000 år siden, og det gør de også i dag. Marias håb er, at det vil Gud ændre. Gud vil støde onde herskere fra tronen, og der er nok af kandidater i dag. Men hvordan skal vi forstå det? Det er jo ikke vores erfaring. Hvem og hvordan skal det ske? Lyt til Ole Lundegaards prædiken og blive inspireret. Der er noget at hente, -både for hjertet og hjernen.

Midt i en enten-eller-tid

Med udgangspunkt i Bob Dylans “You Got To Serve Somebody” hører vi om en enten-eller-tid med krig i Ukraine og fastetiden, som optakt til påsken. Der er ikke megen plads til “på den ene side, og på den anden side”