Prædikener on Efeserbrevet

Prædikener on Efeserbrevet

Brevet til Efeserne er i stil og teologisk profil anderledes end de foregående breve. Det er ikke skrevet ind i en bestemt situation, hvor noget er til debat eller for at argumentere for noget og imod noget andet. I stedet er det præget af bøn og lovprisning ud fra en bekendelse til Kristus som hele universets herre.

EFTERFØLGELSE – fra livsforbruger til livsformidler

Jesus kalder efterfølgere ikke fans eller tilhængere Den, der tjener mig, skal følge mig, og hvor jeg er, dér skal også min tjener være Give afkald til bedste for andre Ikke for at opnå noget – ikke af frygt – ikke for at undgå noget, men af glæde og taknemlighed over at vi er værdifulde og brugbare i Guds hånd I er verdens lys og jordens salt – lyset forbrænder mens det lyser og saltet opløses når det anvendes Fra…