Prædikener on Markusevangeliet

Prædikener on Markusevangeliet

Markusevangeliet bliver regnet for det ældste af evangelierne og regnes for at være nedskrevet omkring år 70. e. Kr. Det er efter al sandsynlighed skrevet til kristne, som ikke først har været jøder.

Kom og følg mig!

En prædiken i serien om “dicipelskab”. Når vi taler om at følge Jesus efter, begynder vi med Jesus. Det er ligesom, når vi taler om at tro på Gud. Der begynder med Gud, ikke “tro på”. Det er Gud, som skaber troen i os, og som tror på os, før vi tror på HamDagens tekst fortæller om Jesu optagethed af de mindste i samfundet. Børnene, de fattige, kvinderne og alle andre, som i datiden ikke blev regnet for noget.