Prædikener on Johannesevangeliet

Prædikener on Johannesevangeliet

Johannesevangeliet adskiller sig markant fra de tre andre evangelier, hvad angår stil og tone, men også i kronologi. Johannesevangeliet er mere poetisk med en række sproglige gentagelser, og så fremstår det også mere filosofisk end de tre andre evangelier. Man regner med, at det er skrevet omkring 100-110 e. Kr., og at forfatteren har haft et nært forhold til jødedommen, som er endt i et markant brud