EFTERFØLGELSE – fra livsforbruger til livsformidler

EFTERFØLGELSE – fra livsforbruger til livsformidler

  • Jesus kalder efterfølgere ikke fans eller tilhængere
  • Den, der tjener mig, skal følge mig, og hvor jeg er, dér skal også min tjener være
  • Give afkald til bedste for andre
  • Ikke for at opnå noget – ikke af frygt – ikke for at undgå noget, men af glæde og taknemlighed over at vi er værdifulde og brugbare i Guds hånd
  • I er verdens lys og jordens salt – lyset forbrænder mens det lyser og saltet opløses når det anvendes
  • Fra Jeg-centreret til Jesus-centreret
  • Fra livsforbruger til livsformidler

Efterfølgere af Jesus er ikke målet for Guds kærlighed, men et af de redskaber – midler Gud bruger.
Stille sig til rådighed og spejde efter Guds igangværende gerning

af nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i.
(Efeserbrevet 2,8-10)